"Llibre de Cavalleries", de Joan Perucho


Tomàs de Safont, el protagonista de Llibre de cavalleries, es veu empès a realitzar un fantàstic viatge d'iniciació que el duu del segle XX a la Mediterrània medieval dominada pel Casal d'Aragó. Són dos anys acomplint les tasques encarregades pel rei català a través d'un misteriós personatge, Monsieur Dupont, l'encarregat de dur-lo fins a la línia difusa entre els dos mons, el real i el fictici.

Malgrat les dificultats que planteja una narració que simultaneja temps i espais diversos, l'obra de Joan Perucho és un text fascinant amb vocació de clàssic. Seguidor del fantastique ampul·lós i il·lustrat de Jorge Luis Borges, l'autor català es deixa portar per les seves passions intel·lectuals: els llibres de viatges, l'orientalisme, els tractats tècnics i zoològics apòcrifs, la prosa medieval, els personatges llegendaris... Tot hi és en la seva justa mesura en un llibre breu però de ressons pregons, expressat amb una llengua que no desmereix l'excepcionalitat de la proposta i amb la reafirmació d'una voluntat que troba en la ficció i en el passat un lloc més interessant, emocionant i satisfactori que el propi present. En ell s'hi emmirallen els personatges, que hi troben el seu doble i fins i tot en alguns casos acaben abandonant el món real per trobar-se únicament al fictici. Al final, el llibre esdevé un artefacte màgic en si mateix, capaç de crear un univers que beu de la nostra tradició però que té vida pròpia.

Comentaris