Transparent i sentimental


Potser algun dia recullo en una sola llibreta tots els fragments de novel·les i poemes que subratllo i que anoto de forma esparça. Tots ells, d'alguna manera, s'acosten a com veig el món, a com em sento dins d'ell, i serien tot allò que voldria haver dit però que no he trobat la manera de fer-ho tan magistralment com ho han fet tota aquesta colla d'autors i d'autores.
Potser, fins i tot, aquest llibre podria ser una mena d'autobiografia sense que es parli explícitament de mi. Tothom pot llegir entre línies la seva biografia enmig de la maregassa literària.

"El món és una comèdia per als que tenen intel·ligència, una tragèdia per als que tenen sentiments."
Horace Walpole

"Stephen no s'havia mort, sinó que s'havia esvaït, com una placa fotogràfica s'esborra al sol. És que s'havia perdut o havia fugit de l'existència, car ja no existia."
James Joyce

Comentaris